Eettiset ohjeet

Vuoden Huiput -tuomaristotyöskentelyn eettiset ohjeet

Vuoden Huiput -kilpailun tarkoitus on palkita parasta suomalaista luovaa suunnittelua. Töiden arvioinnissa on noudatettava perusteellisesti harkittuja periaatteita ja eettisesti arvostettavia menettelytapoja sekä ammatillisesti korkeita laatuvaatimuksia.

Kilpailun tavoitteiden, periaatteiden ja sääntöjen toteutuminen on ennen kaikkea tuomareiden henkilökohtaisen vastuun ja omantunnon varassa. Tuomariston näkemys on koskematon eikä kilpailun järjestäjällä tai muulla ulkopuolisella taholla ole oikeutta muuttaa tuomariston päätöksiä. Niinpä tuomariston pitää tuomarointityössään noudattaa tinkimättömän korkeaa etiikkaa.

Nämä eettiset ohjeet on laadittu helpottamaan tuomariston työskentelyä ja ylläpitämään Vuoden Huiput -kilpailun korkeaa tasoa ja mainetta.

Luova kumppani