Säännöt

Tutustu kilpailun yleisiin sääntöihin

Säännöt

 1. Vuoden Huiput -kilpailussa on yhteensä 14 sarjaa. Sarjoihin voi lähettää töitä luovan suunnittelun eri alueilta. Lisäksi kilpailussa arvioidaan töitä Nuoret luovat -sarjassa, johon voivat osallistua alle 29-vuotiaat. 
 2. Kullakin sarjalla on erilliset osallistumisohjeet.
 3. Jokaisen kilpailusarjan tuomariston työskentelyä voivat seurata alan järjestöjen ja median edustajat.
 4. Kilpailussa Kultahuipuilla palkitut työt esitellään Vuoden Huiput -vuosinäyttelyssä.
 5. Kilpailussa menestyneet työt ja niiden tekijät julkaistaan Vuoden Huiput -vuosikirjassa sekä vuodenhuiput.fi-sivustolla.
 6. Kilpailussa jaetaan tuomariston harkinnan mukaan Kultahuippuja ja Hopeahuippuja. Vuosikirjassa julkaistaan palkittujen lisäksi tuomariston valitsemia vuosikirjatöitä. Tuomaristo valitsee kussakin sarjassa kolme–neljä (3–4) Hopeahuippua, joiden joukosta yksi nostetaan Kultahuipuksi.
 7. Ylituomari valitsee Kultahuippujen joukosta kilpailun parhaan työn, joka saa Vuoden Huiput Grand Prix -palkinnon.
 8. Jos joku suunnittelija on usean vuoden ajan vaikuttanut työllään alan kehittämiseen esimerkillisen luovalla panoksella, voidaan hänelle antaa tunnustuksena Platinahuippu. Kilpailun ylituomari, yhdessä kaikkien tuomaristojen puheenjohtajien kanssa, valitsee ja arvioi ehdokkaat, tekee valinnan ja jakaa vuosittain enintään yhden Platinahuipun.
 9. Asiakashuippu annetaan asiakkaalle, joka tuomariston mielestä on osoittanut erityistä taitoa markkinointiviestinnän tai muotoilun ostajana ja yhteistyökumppanina. Tuomaristot tekevät ehdotuksensa palkinnonsaajasta ylituomarille, joka päättää palkinnonsaajan.
 10. Kilpailussa jaetaan lisäksi eri sarjoissa erikoispalkintoja, joiden sponsoreina voivat olla alan järjestöt tai yritykset.
 11. Kilpailulle valitaan joka vuosi ylituomari, joka valvoo kaikkien tuomaristojen työskentelyä. Ylituomari antaa arvionsa koko kilpailusta palkintoja jaettaessa, näyttelyn avajaisissa ja vuosikirjassa. Ylituomari voi tuomariston kutsusta osallistua päätöksentekoon esimerkiksi silloin kun tuomaristoon jää vain kaksi jäsentä jääviyden vuoksi.
 12. Jokaisen kilpailusarjan tuomaristossa on viisi (5) jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Puheenjohtajan ääni ratkaisee silloin kun äänet menevät tasan. Jokaisen kilpailusarjan puheenjohtaja vastaa omassa sarjassaan Vuoden Huiput -tapahtuman tavoitteiden, periaatteiden ja eettisten normien noudattamisesta. Tuomaristojen puheenjohtajat esittävät oman arvionsa kilpailutöistä vuosikirjassa ja palkintogaalassa.
 13. Osallistujien tulee itse, niin halutessaan, vakuuttaa kilpailutyönsä.
 14. Kilpailussa palkitaan suomalaista suunnittelua. Siksi kilpailuun osallistuvien töiden on oltava keskeisiltä osiltaan Suomessa suunniteltuja. Kilpailuun hyväksytään myös suomalaissuunnittelijoiden ulkomailla tekemät työt.
 15. Kilpailuun voivat osallistua kaikki edellisen Vuoden Huiput -kilpailun sisäänjättöajan (24.1.2023) jälkeen valmistuneet ja julkistetut työt. Mikäli on vanhaan esim. palveluun tai tuotteeseen tehty merkittävä uudistus, on työn mahdollista osallistua kilpailuun. 
 16. Kilpailutöitä ei palauteta.
 17. Kilpailun järjestäjällä on oikeus järjestää kilpailuun osallistuneista töistä näyttelyjä. Kun kilpailutyö menestyy ja se valitaan vuosinäyttelyyn, voi työ vaatia uudelleenpohjustusta. Lähettäjä pohjustaa työn omalla kustannuksellaan. Samoin järjestäjällä on oikeus toisintaa kilpailutöitä tapahtuman tiedotus-, opetus- ja julkaisutoimintaa sekä markkinointia varten ja käyttää niitä kaikissa medioissa korvauksetta. Järjestäjällä on oikeus tässä tarkoituksessa myös tallentaa kilpailutöitä kolmansien (olivat ne sitten koti- tai ulkomaisia toimijoita) ylläpitämiin palveluihin noudattaen kyseisen palveluntarjoajan käyttöehtoja, ja saattaa kilpailutöitä tätä kautta yleisön saataviin.
 18. Kilpailun osallistuja vastaa kaikkien kilpailuun ilmoittamiensa töiden tekijänoikeuksien noudattamisesta.
 19. Tuomariston tekemät päätökset ovat lopullisia, eikä niihin voi hakea muutosta.

Luova kumppani