Arkisto

Helsingin kaupungin tulos- ja kehityskeskustelumalli

2016 Hopeahuippu, Palvelut

40 000 työntekijän Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Työntekijöiden suuri määrä asettaa haasteita HR-yksikölle ja vuosittaisille kehityskeskusteluille. Tilannetta vaikeuttaa myös työntekijöiden vaihtelevat koulutustaustat ja ammattitaidon taso. Heistä jokainen käy esimiehensä kanssa joka vuosi tulos- ja kehityskeskustelun – josta valitettavasti vain harva koki hyötyvänsä. Kaupungin HR-yksikkö totesi loppuvuonna 2015, että nykyiset kehityskeskustelut eivät enää palvelleet tarkoitustaan. Niinpä se pyysi palvelumuotoilijoita selvittämään, miten kokemukset tulos- ja kehityskeskustelujen hyödyistä saadaan kasvamaan sekä kehittämään tämän pohjalta uuden mallin. Projektin tuloksena Helsingin kaupungilla oli innovatiivinen, käyttäjillä validoitu kehityskeskustelumalli, ja siihen liittyvät pelillistetyt työkalut. Entiset monisivuiset lomakkeet vaihtuivat työntekijälle relevanttien asiakokonaisuuksien innovatiivisempaan käsittelyyn ja yksipuolinen arviointihetki muuttui aidoksi vuorovaikutukseksi.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot:

Tilaaja

Helsingin kaupunki

Mainostoimisto

Palvelumuotoilutoimisto Hellon Oy

Lead Designer

Kirsikka Vaajakallio

Projektijohtaja / Project Manager

Maria Jaatinen

Palvelumuotoilija / Service Designer

Maria Jaatinen, Iiro Leino

Kuvittaja / Illustrator

Laura Lerkkanen

Account manager

Pauline Ranta

Asiakkaan vastuuhenkilö / Client’s Representative

Hanna Kilkki, Sanna Lyly

Lead Designer

Kirsikka Vaajakallio

Projektijohtaja / Project Manager

Maria Jaatinen

Palvelumuotoilija / Service Designer

Maria Jaatinen, Iiro Leino

Kuvittaja / Illustrator

Laura Lerkkanen

Account manager

Pauline Ranta

Asiakkaan vastuuhenkilö / Client’s Representative

Hanna Kilkki, Sanna Lyly