Arkisto

Herätä minut

2021 Kultahuippu, Nuoret luovat

Typografisen kerronnan kautta 'Herätä minut' käsittelee miten tarina, tunnelma ja jännite voidaan rakentaa valkoisella tilalla, lukunopeudella ja rytmillä. Projekti tutkii typografiaa runoudessa ja löytää vaihtoehtoisia kerronnan keinoja minimalistiselle, koruttomalle ja yksinkertaiselle typografialle, jota yleisesti kohtaamme runoudessa. Script-kirjaintyyppi, kokeellinen kirjainmuotoilu ja letteröinti ovat intiimejä ja herkkiä: ne viestivät ajatusta haavoittuvaisuudesta ja persoonallisuudesta, jotka muodostavat yhteyden kirjoittajan ja lukijan välille. Vaihteleva pistekoko ja epätasaiset palstat säätelevät vauhtia ja antavat rytmiä lukemiseen rakentaen jännitystä alusta loppuun saakka. Teos käsittelee kirjoittajan kokemuksia, tunteita ja ajatuksia globaalin pandemian aikaan.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot:

Mainostoimisto

Aliisa Perikangas

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Aliisa Perikangas

Kirjoittaja / Writer

Aliisa Perikangas

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Aliisa Perikangas

Kirjoittaja / Writer

Aliisa Perikangas