Arkisto

Image

2010 Vuosikirjatyö, Lehden tai artikkelin muotoilu

KUVAUS: Vuonna 1985 perustettu Image on suomalaisen aikakauslehdistön ikoni. Lehden sisältöä ja ulkoasua on kehitetty 2000-luvulla pienin muutoksin tasaisin väliajoin. Lehden 25-vuotissyntymäpäivä syksyllä 2010 oli luonteva hetki seuraavalle askeleelle. TAVOITTEET: Koska Imagen lukijatyytyväisyys on ollut erittäin korkealla tasolla, toimituksessa ei koettu tarvetta täydelliseen muutokseen. Uuden keksimisen sijaan haluttiin korostaa Imagen perinteisiä vahvuuksia: pitkiä, näkemyksellisiä tekstejä ja vahvaa, omaleimaista kuvallisuutta. Sama ajattelu vietiin pääartikkeleiden lisäksi myös lehden alkuosan palstamaisista jutuista koostuvaan ajankohtaisosioon. KOHDERYHMÄ: Image on moderni yleisaikakauslehti, joka on suunnattu 18–45-vuotiaille kaupunkilaisille miehille ja naisille. Imagen oletuslukija on laajasti kiinnostunut ympäröivästä maailmasta. Sisällön pääpainopistealueet ovat pop-kulttuuri ja yhteiskunta.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot:

Tilaaja

Image Kustannus Oy

Art Director

Teemu Heinilehto

Muut suunnitteluun vaikuttaneet henkilöt / The design was also influenced by

Mikko Numminen

Art Director

Teemu Heinilehto

Muut suunnitteluun vaikuttaneet henkilöt / The design was also influenced by

Mikko Numminen