Arkisto

Jesse Ukkonen

2023 Vuoden Junior,

Siivousnörtin #kiillotuspäivät ja rollerderby-kentällä vilahtavat muhkeat viikset. Käsilläseisova DJ, joka pyöräilee säässä kuin säässä. Tällaiset asiat saattavat monille tulla ensimmäisenä mieleen Jesse Ukkosesta, mutta puhutaan tällä kertaa syistä, joiden takia hänet palkitaan Vuoden Juniorina.

Ensimmäiseksi: Jo Jessen uran alkupuolella oli häkellyttävää, miten ammattimaisella otteella vasta opintonsa päättänyt suunnittelija työssään toimi. Jessen vahvuus on aina ollut tietynlainen innokas uteliaisuus, joka yhdistyy nöyryyteen, avoimuuteen, erinomaisiin kommunikaatiotaitoihin ja valtavaan empatiakykyyn. Ne ovat tärkeitä ominaisuuksia digitaalisten palvelujen ja käyttökokemusten suunnittelijalle, jotta hän voi aidosti ymmärtää ja ratkoa käyttäjien ongelmia. Jessen kyky oppia nopeasti ja käyttää saamaansa palautetta hyväkseen näkyi jo varhain, joten ei ole ihme, miten valtavin harppauksin hän on edennyt tekijäksi, jonka näkemystä arvostetaan. Jesse on ehtinyt kerätä portfolioonsa kunnioitettavan rivistön isoja ja alalla tunnustettuja projekteja: VR:n uusien myyntikanavien lanseeraus, Terveystalon digipalvelujen uudistus, Säästöpankin uusi sovellus, K-Ruoka-sovelluksen remontti ja hurja kasvu.

Toiseksi: Jesse on jo ansiokkaasta opinnäytetyöstään lähtien ollut digitaalisten palveluiden kentällä aktiivinen saavutettavan, ihmislähtöisen ja inklusiivisen designin sanansaattaja sekä DEI-teemojen puolestapuhuja. Jesse kirjoittaa ja kouluttaa näistä tärkeistä aiheista jatkuvasti ja huomioi ne omassa suunnittelutyössään tinkimättömästi.

Kolmanneksi: Jessen tapa luoda yhteenkuuluvuutta ja iloa ympärilleen on tarttuvaa ja tarpeellista kollegoiden motivaation ja työssä jaksamisen kannalta. Samaan aikaan, kun Jessen strateginen ajattelu on kristallia, vitsit ja olemus sulattavat kaiken jään. Jesse saa niin kulmahuoneen johtajan kuin tiimin jäsenetkin puhaltamaan yhteen hiileen.

Hyvä design on mukaan ottamista – sekä arjessa, että digitaalisissa palveluissa, joita tehdään isoille massoille. Näissä molemmissa Jesse on etulinjan tekijä.

Annukka Alasko, Design Competence Lead & kollega
Liisa Stenberg, Design Lead & entinen kollega

-
A cleaning nerd’s #polishingday and a lavish moustache flashing by on a roller derby track. AA DJ doing a handstand and cycling in any and all weather. These may be the kind of things that first come to many people’s minds about Jesse Ukkonen, but this time let’s talk about the reasons why he is being awarded the Junior of the Year award.

Firstly: Already early on in Jesse’s career, it was baffling to see the professionalism with which the recently graduated designer approached his work. Jesse’s strength has always been a certain eager curiosity combined with humility, openness, excellent communication skills and immense empathy. They are important characteristics for a designer of digital services and user experiences to truly understand and solve user problems. Jesse’s ability to learn quickly and to make use of the feedback he receives was evident early on, so it’s no wonder he’s come on leaps and bounds to become a creator whose vision is appreciated. Jesse has accumulated a respectable portfolio of significant projects celebrated in the sector: the launch of VR’s new sales channels, the reform of Terveystalo’s digital services, Savings Bank’s new app, the overhaul and rapid growth of the K-Ruoka app.

Secondly: Since his praiseworthy thesis, Jesse has been an advocate of accessible, human-centred and inclusive digital service design and a proponent of DEI themes. Jesse is constantly writing about and educating people on these important topics and is rigorously incorporating them into his own design work.

Thirdly: Jesse’s way of creating cohesion and joy around his colleagues is contagious and necessary for their motivation and wellbeing at work. While Jesse’s strategic thinking is crystal clear, his jokes and character melt the ice. Jesse gets the manager with a corner office and the team members working together for a common goal.

Good design is about inclusion: in everyday life and in digital services produced for the masses. In both, Jesse is a frontline player.

Annukka Alasko, Design Competence Lead & a colleague
Liisa Stenberg, Design Lead & a former colleague

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot: