Arkisto

Lapland Airports -visuaalinen identiteetti

2010 Vuosikirjatyö, Graafinen ohjeisto

Toimeksiannon tavoitteena oli luoda Lapin lentoasemaverkostolle yhtenäinen identiteetti, joka sallii tarvittaessa yksittäisten lentoasemien esiin nostamisen. Lapland Airports on Finavian panostus Lapin lentoasemaverkoston tunnettuuden lisäämiseksi erityisesti kv-markkinoilla. Lupaus "The North is Near" kertoo alueen ympärivuotisesta saavutettavuudesta ja Lapin lentoasemien sijainnista lyhyen etäisyyden päässä varsinaisista matkakohteista. Visuaalinen identiteetti kuvastaa Lapin mystisyyttä ja taianomaista tunnelmaa, sekä laadukkuutta matkakohteena. Tunnus rakentuu kuuden lentokentän maantieteellisestä sijannista. Se viestii myös kirkkaana tuikkivasta tähtitaivaasta ja pohjoisen raikkaasta puhtaudesta. Pääkohderyhminä kansainväliset matkustajat ja matkanjärjestäjät, sekä lentoyhtiöt. Kumppanuuskohderyhminä Lapin alueen matkailutoimijat.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot:

Tilaaja

Finavia Oyj