Arkisto

Localisation

2008 Vuosikirjatyö, Printtimainonta

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot:

Asiakas / Client

Kärkimedia / Tour Operations Initiative

Suunnittelutoimisto / Design Agency

King

Art Director

Sami Kelahaara, Anne Rusanen

Copywriter

Sami Kelahaara, Anne Rusanen

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Sami Kelahaara, Anne Rusanen

Kuvittaja / Illustrator

Sami Kelahaara, Anne Rusanen

Graafinen viimeistelijä / Graphic Design Assistant

Sami Kelahaara, Anne Rusanen

Asiakkaan vastuuhenkilö / Clients Representative

Marja Isokangas-Huiko, Niina Tielinen

Muut suunnitteluun vaikuttaneet henkilöt / The design was also influenced by

Tom Selänniemi

Asiakas / Client

Kärkimedia / Tour Operations Initiative

Suunnittelutoimisto / Design Agency

King

Art Director

Sami Kelahaara, Anne Rusanen

Copywriter

Sami Kelahaara, Anne Rusanen

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Sami Kelahaara, Anne Rusanen

Kuvittaja / Illustrator

Sami Kelahaara, Anne Rusanen

Graafinen viimeistelijä / Graphic Design Assistant

Sami Kelahaara, Anne Rusanen

Asiakkaan vastuuhenkilö / Clients Representative

Marja Isokangas-Huiko, Niina Tielinen

Muut suunnitteluun vaikuttaneet henkilöt / The design was also influenced by

Tom Selänniemi