Arkisto

Marko Vuokola

2018 Erikoispalkinto, Julkaisut

Kuvataiteilija Marko Vuokolan uraa käsittelevä teos, joka esittelee kattavasti tunnustetun ja monialaisen taiteilijan tuotantoa ja sen keskeisimpiä teemoja. Muotoilultaan ajaton teos kertoo aiheestaan tarkoin valituin kuvin ja sanoin. Kronologisen esitystavan sijaan erilaiset temaattiset kokonaisuudet ja kuvalliset jatkumot määrittävät kirjan rakennetta. Taideteosten teemoja avaavat artikkelit tarjoavat syväluotauksia Vuokolan ajatteluun. Laaja kuvallinen biografia tarjoaa yksityiskohtaista tietoa taitelijan uran vaiheista. Teoksen typografia on harkitun klassinen ja kannen visuaalinen ilme kiteyttää taiteilijan tärkeimpiä aiheita.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot:

Tilaaja

Marko Vuokola

Mainostoimisto

Dog Design Oy

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Ilona Ilottu

Graafinen viimeistelijä / Graphic Design Assistant

Ilona Ilottu

Asiakkaan vastuuhenkilö / Client’s Representative

Marko Vuokola

Toimittaja / Editor

Marko Vuokola, Pontus Kyander

Kirjoittaja / Writer

Maaretta Jaukkuri, Leena Kuumola, Pontus Kyander, Jyrki Siukonen

Projektijohtaja / Project Manager

Marko Vuokola

Kuvankäsittelijä / Image Editor

Petri Kuokka/Aarnipaja

Painotalo / Printing House

Livonia Print

Kustantaja / Publisher

Garret Publications

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Ilona Ilottu

Graafinen viimeistelijä / Graphic Design Assistant

Ilona Ilottu

Asiakkaan vastuuhenkilö / Client’s Representative

Marko Vuokola

Toimittaja / Editor

Marko Vuokola, Pontus Kyander

Kirjoittaja / Writer

Maaretta Jaukkuri, Leena Kuumola, Pontus Kyander, Jyrki Siukonen

Projektijohtaja / Project Manager

Marko Vuokola

Kuvankäsittelijä / Image Editor

Petri Kuokka/Aarnipaja

Painotalo / Printing House

Livonia Print

Kustantaja / Publisher

Garret Publications