Arkisto

Maija Hirvanen: Mycoscores / Choreospores

2023 Hopeahuippu, Julkaisut

Mycoscores / Choreospores on julkaisu, joka koostuu 31 kortista, vihkosta ja pakkauksesta. Se on kehollisia harjoitteita varten luotu sarja taiteellisia scoreja, joiden avulla voidaan tutkia ihmisten ja sienten olemisen tapoja ja niiden välisiä suhteita erityisesti liikkeen ja tanssin kautta. Scoret ohjaavat tekijöiden liikettä erilaisten sieniin liittyviin rihmastoihin, itiöihin, kasvuun ja keskinäissuhteisiin viittaavien metaforien kautta. Graafisen suunnittelijan tehtävänä oli luoda korteille visuaalinen konsepti ja identiteetti sekä käyttöön sopiva pakkaus. Korttien tuli olla sopivan kookkaita toimiakseen erilaisissa tiloissa ja ryhmätilanteissa. Niiden toivottiin olevan yhtäältä helppolukuisia ja käyttäjäystävällisiä sekä toisaalta myös tekijöitä ja ryhmiä taiteellisesti inspiroivia.

Mycoscores / Choreospores is a set of artistic scores for exploring the connections between fungal and human ways of being, particularly through movement and dance. The publication consists of 31 cards, each presenting a single score, a booklet with texts accompanying the scores.
The scores are meant to inspire movement in different situations through fungal metaphors such as mycelium, spores, or growth. The graphic design task was to create a visual concept and identity for. the scores and their packaging. The cards were meant to be easy to read and use in different spaces and group situations. The aim was to make them fit for their function but also inspire the dancers in a visual and artistic sense.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot:

Tilaaja

Maija Hirvanen

Mainostoimisto

Arja Karhumaa

Asiakkaan vastuuhenkilö / Client's Representative

Maija Hirvanen

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Arja Karhumaa

Painotalo / Printing House

K-Print