Arkisto

Onnistumisia – Suomalaisten kokemuksia ja ajatuksia onnistumisesta

2022 Kultahuippu, Nuoret luovat

Onnistumisia – Suomalaisten kokemuksia ja ajatuksia onnistumisesta -julkaisu juhlistaa arjen onnistumisia. Niitä joiden merkityksen unohdamme helposti nykypäivänä ympäristön asettamien tavoitteiden keskellä. Julkaisu sisältää kokoelman haastatteluja arjen onnistumisista ja onnistumisen määritelmistä. Kuvituksena toimivat pokaalit korostavat pienten tekojen merkitystä, sekä ilon ja onnistumisen tunnetta. Käsin tekemisen eläväinen jälki välittää tunnetta inhimillisyydestä ja saavutusten yksilöllisyydestä. Julkaisun tavoitteena on inspiroida tarkastelemaan ja arvostamaan arjen saavutuksia armollisemmin, sekä tunnistamaan oman kyvykkyytensä. Julkaisu on projektin lopputuote, jonka keskiössä oli uusien näkökulmien löytäminen, reflektointi, käsin tekeminen, sekä riso-painotekniikan oppiminen.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot:

Tilaaja

Iiris Halme

Mainostoimisto

Iiris Halme

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Iiris Halme

Kuvittaja / Illustrator

Iiris Halme

Kirjoittaja / Writer

Iiris Halme

Muu suunnitteluun vaikuttanut henkilö / The design was also influenced by

Tuukka Kaila, Pia Parjanen-Aaltonen, Erik Solin,

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Iiris Halme

Kuvittaja / Illustrator

Iiris Halme

Kirjoittaja / Writer

Iiris Halme

Muu suunnitteluun vaikuttanut henkilö / The design was also influenced by

Tuukka Kaila, Pia Parjanen-Aaltonen, Erik Solin,