Arkisto

Peili – AI-driven app to help young men win the game of life

2020 Vuosikirjatyö, Palvelut

NEET-määritelmän (Not in Employment, Education or Training) perusteella 21% prosenttia 16-29-vuotiaista miehistä Suomessa on syrjäytymisuhan alla, mikä voi aiheuttaa huomattavia yhteiskunnallisia kustannuksia. Toisaalta, apua tarjoavia toimijoita ja organisaatioita on paljon, mutta ne ovat hajallaan ja hankalia löytää. Peili on suunniteltu yhdistämään avun tarpeessa olevat palveluntarjoajiin.

Peili on progressiivinen web-sovellus ja järjestelmä, jonka tarkoitus on tukea nuoria miehiä itsetuntemuksen rakentamisessa ja opastaa heitä oikean avun piiriin. Tekoälyä hyödyntämällä Peili avustaa nuoria miehiä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja suosittelee palveluita ja ratkaisuja, jotka toisivat tasapainoa käyttäjän elämään. Palvelu on ilmainen ja vapaasti kaikkien käytettävissä.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot:

Tilaaja

Metropolia University of Applied Sciences

Mainostoimisto

Adventure Club

Asiakkaan vastuuhenkilö / Client’s Representative

Kaisa Puuronen

Palvelumuotoilija / Service Designer

Adventure Club

Designer

Adventure Club

Digitaalinen toteutus / Digital Production

Adventure Club

Asiakkaan vastuuhenkilö / Client’s Representative

Kaisa Puuronen

Palvelumuotoilija / Service Designer

Adventure Club

Designer

Adventure Club

Digitaalinen toteutus / Digital Production

Adventure Club