Arkisto

Reijo Karhinen

2017 Vuoden Asiakashuippu,

Reijo Karhinen on yritysjohtajana harvinainen lintu, joka toimii muotoiluvetoisen innovaation vahvana puolestapuhujana. Hän ymmärtää syvällisesti sekä asiakaskokemuksen tärkeyden kilpailuedun luojana että muotoilun roolin erinomaisten asiakaskokemusten mahdollistajana.

OP:n pääjohtajana Karhinen on tehnyt rohkeita valintoja ja ymmärtänyt luovien alojen roolin niiden käytäntöön viemisessä. Muotoilun täysimääräinen hyödyntäminen vaatii sen, että johto ymmärtää sen arvon ja mitä sillä voidaan saada aikaan. Karhisen aikana muotoilu on nostettu keskeiseen rooliin strategisessa johdossa ja palvelujen asiakaslähtöisessä suunnittelussa. OP on kehittänyt muutaman vuoden aikana palvelutoimijalle harvinaisen vahvan in-house-muotoiluosaamisen ja luonut valmiudet suunnittelutoimistojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tulokset näkyvät ihmisten arjessa toimialoja muuttavina ja loistavia asiakaskokemuksia tarjoavina palveluinnovaatioina.

Disruptio ja vanhojen liiketoimintamallien kyseenalaistaminen nähdään pienten toimijoiden tai start-upien vahvuutena. OP on Karhisen aikana haastanut tämän näkemyksen. 

Juha Kronqvist
Johtava palvelumuotoilija
Hellon

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot: