Arkisto

Riikka Simpura ja Atte Koskinen / Tuli & Savu

2023 Vuoden Asiakashuippu,

Jos joku asia maailmassa on pysyvää, niin se, että Tuli ja Savu -lehti on aina mukana huippukahinoissa. Ollut jo lähes 20 vuotta. Se kertoo siitä, että kyseessä on julkaisu, jota tehdään intohimoisesti ja uutta kokeillen.

Runouteen keskittyvän kirjallisuuslehden visuaalisuutta on tehty yhdessä Aalto-yliopiston graafikko-opiskelijoiden kanssa vuodesta 2003. On erittäin ainutlaatuista, että opiskelijoille annetaan työstettäväksi julkaisu, jolla on vakiintunut yleisö ja tilaajakunta, mutta jota saa silti käsitellä omaäänisesti.

Riikka Simpuralla ja Atte Koskisella on rauhallinen, mutta innostunut luonne. He näkevät opiskelijat osaavina ja ottavat heidät mukaan projektiin vertaisinaan tekijöinä. Lehteä ei tehdä ammatillisten osaamisalueiden siiloissa, vaan kaikki voivat ehdottaa ja kommentoida vapaasti ja kaikkia kuunnellaan. He osaavat innostua epäkonventionaalisistakin ideoista ja antaa tilaa kokeilulle. Mahdollisuus käsitellä lehden teemaa eri tavoin on raikasta maailmassa, jossa lähes kaikki on ylikonseptoitua ja tarkasti harkittua.

Riikka Simpura ja Atte Koskinen antavat vapautta ja vastuuta opiskelijoille juuri tärkeällä hetkellä: opiskelijat ovat olleet koulussa jo sen aikaa, että osaamista on kertynyt, mutta oma ammatillinen tyyli on vasta kehittymässä. He suhtautuvat lehden sisältöön arvostavasti ja ohjaavat opiskelijoita oikeaan suuntaan, rohkaisten lukijalähtöiseen lopputulokseen.

Riikka Simpura ja Atte Koskinen antavat uuden sukupolven graafikoille näyttämön, joka ei vain palvele lehden sisältöä vaan joka luo ajankuvaa graafisen taiteen keinoin.

- Laura Väinölä, ylituomari

-
If there is one thing that doesn’t change in this world, it is that Tuli ja Savu magazine is always fighting for the top spot. It has been for almost 20 years. It shows that this is a publication made with passion and experimentation.

The visuals of this literary magazine with a focus on poetry have since 2003 been produced in cooperation with graphic design students from Aalto University. It is unique for students to be given a publication with an established audience and subscribers to work on and be offered an opportunity to approach it in their own style.

Riikka Simpura and Atte Koskinen are calm but enthusiastic by nature. They see students as competent and involve them in the project as peers. The magazine is not made in professional silos, but everyone is free to make suggestions and comments, and everyone’s voice is heard. Simpura and Koskinen can get excited about unconventional ideas and give room for experimentation. The opportunity to address the magazine’s theme in different ways is refreshing in a world where almost everything is over-conceptualised and carefully considered.

Riikka Simpura and Atte Koskinen give the students freedom and responsibility at an important moment: the students have been studying for long enough to possess skills, but their own professional style is still developing. The pair has respect for the content of the magazine, and they guide the students in the right direction, encouraging a reader-centred outcome.

Riikka Simpura and Atte Koskinen offer a new generation of graphic designers a stage that does not only serve the content of the magazine but also captures the zeitgeist through the means of graphic design.

- Laura Väinölä, Head of Juries

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot: