Arkisto

Suomalaisen Kirjakaupan konseptiuudistus

2010 Kultahuippu, Retail design

Suomalaisen Kirjakaupan menestyksekäs historia ulottuu vuoteen 1912. Tehtävämme oli viedä konsepti selkeästi uudelle tasolle sekä toiminnallisesti että visuaalisesti. Tavoitteena oli emotionaalisesti aikaisempaa puhuttelevampi, virikkeellisempi ja elämyksellisempi konsepti, joka voidaan toteuttaa kaikissa myyntikanavissa. Kokonaisuus, jonka kohderyhmä eli kaikki suomalaiset voivat tuntea omakseen. Kaupallisesti menestyvä uudistus, joka näkyy kävijämäärän, keskiostoksen ja myynnin kasvuna.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot:

Tilaaja

Suomalainen Kirjakauppa

Suunnittelutoimisto / Design Agency

Kuudes Kerros

Senior Designer

Janne Kupiainen

Designer

Pablo Riquelme, Heidi Puttonen, Ville Isopahkala

Konseptisuunnittelija / Concept Designer

Mikki Korhonen, Mikko Mäkinen

Strategiajohtaja / Strategy Manager

Jari Danielsson

Projektinjohto / Project Management

Päivi Korteniemi

Asiakkaan vastuuhenkilö / Clients Representative

Kalle Peltola, Jarmo Oksaharju, Pirjo Purovesi

Graafinen viimeistelijä / Graphic Design Assistant

Jarmo Mustonen

Muut suunnitteluun vaikuttaneet henkilöt / The design was also influenced by

Sari Laamanen, Suomalaisen Kirjakaupan johtoryhmä, laaja joukko muuta henkilökuntaa

Kuvittaja / Illustrator

Georgi Eremenko

Suunnittelutoimisto / Design Agency

Kuudes Kerros

Senior Designer

Janne Kupiainen

Designer

Pablo Riquelme, Heidi Puttonen, Ville Isopahkala

Konseptisuunnittelija / Concept Designer

Mikki Korhonen, Mikko Mäkinen

Strategiajohtaja / Strategy Manager

Jari Danielsson

Projektinjohto / Project Management

Päivi Korteniemi

Asiakkaan vastuuhenkilö / Clients Representative

Kalle Peltola, Jarmo Oksaharju, Pirjo Purovesi

Graafinen viimeistelijä / Graphic Design Assistant

Jarmo Mustonen

Muut suunnitteluun vaikuttaneet henkilöt / The design was also influenced by

Sari Laamanen, Suomalaisen Kirjakaupan johtoryhmä, laaja joukko muuta henkilökuntaa

Kuvittaja / Illustrator

Georgi Eremenko