Arkisto

Suomi teollisena osaajana/ Julistesarja

1989 Vuosikirjatyö, Julisteet

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot: