Arkisto

The Art and Craft of Beauty

2008 Vuosikirjatyö, Julkaisugrafiikka

Statement hyvän typografian ja suunnittelun puolesta. Hallittu typografia on itsessään viesti. Kokonaisuus on niin vahva, etteivät pienet typografiset ongelmat kaada sitä. Materiaalit istuvat kirjaan hyvin.

A statement for good typography and design. The controlled typography is a message in itself. The entity is so strong that small problems with typography do not knock it down. The materials suit the book well.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot:

Asiakas / Client

Taideteollinen korkeakoulu

Suunnittelutoimisto / Design Agency

Ama Design

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Arja Karhumaa

Graafinen viimeistelijä / Graphic Design Assistant

Arja Karhumaa

Kirjoittaja / Writer

Juha Varto

Asiakkaan vastuuhenkilö / Clients Representative

Annu Ahonen

Repro / Reproduction

Gummerus Kirjapaino Oy

Kustantaja / Publisher

Taideteollinen korkeakoulu

Asiakas / Client

Taideteollinen korkeakoulu

Suunnittelutoimisto / Design Agency

Ama Design

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Arja Karhumaa

Graafinen viimeistelijä / Graphic Design Assistant

Arja Karhumaa

Kirjoittaja / Writer

Juha Varto

Asiakkaan vastuuhenkilö / Clients Representative

Annu Ahonen

Repro / Reproduction

Gummerus Kirjapaino Oy

Kustantaja / Publisher

Taideteollinen korkeakoulu