Arkisto

Tuli & Savu: Arkisto, Pyhä, Puhuja

2023 Hopeahuippu, Nuoret luovat

Tuli & Savu on yksinomaan runouteen keskittyvä kirjallisuuslehti. Lehden ulkoasun suunnittelevat vuorollaan Aalto-yliopiston visuaalisen viestinnän muotoilun opiskelijaparit. Näiden kolmen lehden taittajat ovat osa Noin Seitsemän -kollektiivia. Kilpailutyöt esittelevät niin kollektiivin praktiikkaa kuin myös graafisen suunnittelun uuden sukupolven näkemyksiä. Lehden teeman, muodon ja kahden vaihtuvan painovärin puitteissa suunnittelijat taittavat kokeellisen ulkoasun kunnioittaen runouden tarpeita. Kilpailuun osallistuvien numeroiden teemat ovat Arkisto, Pyhä ja Puhuja. Arkisto-numero on tallenne analogisen ja digitaalisen arkiston siirtymästä. Pyhä tutkii pyhän ja epäpyhän välistä jännitettä. Puhuja tuo esiin vallan ja puhujuuden yhteenkietoutuneisuutta.

Tuli & Savu is a literary magazine exclusively dedicated to poetry. The magazine's layout is designed by a changing pair of visual communication design students from Aalto University. The designers of these three magazines are part of Noin Seitsemän collective. The entries showcase the collective's design practice as well as the views of a new generation of graphic designers. Within the framework of the magazine's theme, form and two changing print colours, the designers create an experimental layout while respecting the needs of poetry. The themes of the competing issues are Arkisto, Pyhä and Puhuja. Arkisto is a record of the transition from analogue to digital archives. Pyhä explores the tension between the sacred and unsacred. Puhuja highlights the intertwining of power and speech.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot:

Tilaaja

Runoyhdistys Nihil Interit ry

Mainostoimisto

Samu Pitkänen & Siiri Rajalin, Justus Arvelin & Emma Tahvanainen, Oona Piippo & Roosa-Emilia Ronkainen

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Justus Arvelin, Oona Piippo, Samu Pitkänen, Siiri Rajalin, Roosa-Emilia Ronkainen, Emma Tahvanainen