Arkisto

Visual Essay: Tupac Shakur – The Myth Deconstructed

2018 Vuosikirjatyö, Nuoret luovat

Visuaalisin keinoin toteutettu Tupac Shakuriin liittyvää myyttisyyttä käsittelevä & purkava essee, jossa liikkuva kuva ja puhuttu kieli on esitetty useita satoja sivuja pitkässä, raamattua muistuttavassa kirjassa mm. flip-book animaatioita ja puhetta matkivaa tekstin jaottelua hyödyntäen.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot:

Mainostoimisto

Veera Kortelainen

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Veera Kortelainen

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Veera Kortelainen