Arkisto

Voimaeläinten paraati

2023 Kultahuippu, Kuva

Poriin vuonna 2023 valmistuneen uuden psykiatrisen sairaalan Satapsykiatrian taidehankinnat toteutettiin prosenttiperiaatteella. Taidehankintatyöryhmän työtä ohjasi ohjelma otsikolla "Myötätuntoinen katse". Sairaalan lastenosaston seinäkuvitukset valittiin toteuttamaan taiteilija Marika Maijala. Valinnassa painottuivat kuvittajan omintakeinen ilmaisu ja kuvitusten toisesta huolenpitämisen tunnelma. Kuvitukset ovat keskeinen osa osaston visuaalista ilmettä. Yksityiskohtaiset kuvitukset kohtaavat osaston arkkitehtuurin levollisen ja harmonisen yleisilmeen. Maijala pyrki luomaan osaston seinille värikkään maailman, jonka tarinat ja tunteet tukevat hoitotyötä ja lisäävät niin potilaiden kuin henkilökunnankin viihtyvyyttä.

Art acquisitions for the new psychiatric hospital Satapsykiatria, completed in Pori in 2023, were carried out on a percentage basis. The work of the art acquisition working group was guided by the program titled "Compassionate look". Artist Marika Maijala was chosen to create the wall illustrations for the hospital's children's ward. In the selection, emphasis was placed on the illustrator's unique expression and the sense of caring in the illustrations. The illustrations are a central part of the ward's visual appearance. The detailed illustrations meet the calm and harmonious overall look of the ward's architecture. Maijala aimed to create a colorful world, whose stories and emotions support nursing work and increase the comfort of both patients and staff.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot:

Tilaaja

Satapsykiatria, Pori

Mainostoimisto

Marika Maijala

Kuvittaja / Illustrator

Marika Maijala

Creative Strategist

Marjo Heino

Planner

Kristiina Tynjälä

Tilasuunnittelu

Sara Hukka, Raami Arkkitehdit Oy

Painotalo

Tapetit.fi