Arkisto

Weilin & Göös ruokakirja, aukeamasarja

1982 Vuosikirjatyö, Käyttögrafiikka

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot: