Arkisto

Yksi vasten yhtä

2022 Vuosikirjatyö, Nuoret luovat

’Yksi vasten yhtä’ on julkaisu, joka tutkii kiinnostavuuden, pelon ja unohtamisen teemoja. Käsin sidottu teos on kerroksellinen kuvaus kriisiytymisestä. Se käsittelee heittäytymistä haavoittuvaan tilaan omakohtaisella kerronnalla, runoudella ja valokuvalla. Julkaisu koostuu kolmesta osasta, jotka kulkevat läpi teoksen rinnakkain eri materiaalivalintojen ja toisistaan eroavien typografisten valintojen kautta. ’Yksi vasten yhtä’ on myös vuoropuhelu ihmisyydestä, luonnon ikuisuudesta ja kaiken katoavaisuudesta.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot:

Tilaaja

Emma Kivilaakso

Mainostoimisto

Emma Kivilaakso

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Emma Kivilaakso

Kirjoittaja / Writer

Emma Kivilaakso

Valokuvat / Photographs

Emma Kivilaakso

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer

Emma Kivilaakso

Kirjoittaja / Writer

Emma Kivilaakso

Valokuvat / Photographs

Emma Kivilaakso